Toggle mobile menu

Vilka är MT3?

MT3 - Experience within reach

Under utvecklings- och teknikindustrins snabba expansion har rekrytering av rätt kompetens blivit en utmaning. På MT3 möter vi därför företagens växande behov av snabb anpassning och full flexibilitet, utan att kompromissa. Våra konsulter är seniora ingenjörer och utvecklare, väl erfarna inom teknik- och mjukvaruutveckling. Med en riktad rekrytering är ni garanterade den specifika kompetens som krävs för era projekt.

Kvalificerade utvecklare är en bristvara i Sverige. De som står tillgängliga innebär vanligtvis en stor kostnad för företaget, och har sällan erfarenhet av vad ert specifika projekt kräver. MT3’s urvalsprocess sträcker sig från Sverige till Mexiko för att säkerställa att ni får den kompetens ni behöver. Vi tillhandahåller lämpliga alternativ, och all information som behövs för att underlätta era beslut. När en konsult väl valts ut ser vi till att igångsättningen sker smidigt. Genom att ta konsulten till dig för direktkommunikation, att tillgängliggöra rätt verktyg för distansarbete, eller till och med genom att växla mellan de båda alternativen—ser vi till att arbetet går med lätthet.

MT3 erbjuder erfarna konsulter, innovativ projektutveckling och rekrytering. Vi tillhandahåller konkurrenskraftiga priser och hög kompetens, så att ni kan förbättra er lönsamhet. Vårt mål är att bidra med acceleration till din utveckling. Genom att noga hantera urvalsprocessen och ständigt hålla oss närvarande säkerställer vi att våra tjänster är av högsta möjliga kvalitet. Med MT3’s konsulter uppfyller ni era affärsmål i tid. Er slutprodukt eller tjänst är närmare än någonsin förr. Oavsett vad ni behöver, är vi bryggan till er lösning.

Image

Bakgrund

MT3 grundades som ett svenskt konsultbolag år 2012, i samverkan med seniora utvecklare och experter inom IT-sektorn. Sedan dess har vi hjälpt våra kunder att framgångsrikt slutföra projekt, samtidigt som vi jobbat hårt för att förbättra våra konsulters levnadsstandard. I vår konsultverksamhet ligger fokus på innovativ produktutveckling och riktad rekrytering, allt för att kunna bidra med den specifika kunskap och erfarenhet som behövs, oavsett projekt. Vi möjliggör bättre lönsamhet som en brygga till er lösning.